Impressum

Deze website wordt geëxploiteerd door
PB Swiss Tools AG
Bahnhofstrasse 24
CH-3457 Wasen/Bern
P +41 34 437 71 71
F +41 34 437 71 90
info(at)pbswisstools.com

Redaktie en Content Management
Rudolf Zihlmann, Head of Product Lines Medical Devices
Christian Baumberger, Business Development Manager Medical Devices

Realisering, design en programmering
Youhey Communication AG

Copyright
Deze online-dienst is door de auteurswet beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het gebruik van teksten en afbeeldingen, ook gedeeltelijk, is zonder de schriftelijke toestemming van de redactie in strijd met de auteurswet en daardoor strafbaar. Dit geldt in het bijzonder voor reproductie, vertaling of gebruik in elektronische systemen.

Aansprakelijkheidsuitsluiting voor verwijzingen naar derden
PB Swiss Tools verwijst op haar webpagina's met links naar andere pagina's op het Internet. Voor al deze links geldt: PB Swiss Tools verklaart uitdrukkelijk, dat zij geen enkele invloed heeft op de inrichting en de inhoud van de gelinkte pagina's. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhouden van de op www.pbswisstools.com gelinkte pagina's van derden en maken ons deze inhouden niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle aangegeven links en voor alle inhouden van de pagina's waarnaar links leiden.

Torx® and Torx Plus® are the registered trademarks of Acument Intellectual Properties, LLC, an Acument Global Technologies, Inc. company.

Handelsregister: CH-102.490.182
BTW-nr.: CHE-102.490.182 MWST